Monday, July 30, 2012

2012 оны сонгуулийн өнгө

Улс төрийн барометр 2012 оны 06 сар

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдалын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Сүхбаатар, Архангай, Ховд, Сэлэнгэ аймгуудын 1000 иргэдийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2012 оны 6-р сарын 6-с 14-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав.
Энэхүү судалгааг Woodmont International, AmCham Mongolia-гийн санхүүгийн дэмжлэгтэй явуулсан юм байна.
Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС

No comments:

Post a Comment