Monday, July 30, 2012

Сэтгэгдэл 1

Ìàíàé Óëñ òºðèéí áîëîâñðîëûí àêàäåìèéí õàìò îëîí 2012 îíû çóíû öóãëàðàëò Ìîíãîë ýõ îðíûõîî òºâ áîëîí áàðóóí áóñ íóòãóóäààð ÿâæ èðãýäýä óëñ òºðèéí ãýãýýðýë îëãîõ ñóðãàëòàà õèéæ áàéíà

1 comment:

  1. Манай Улс төрийн боловсролын академийн хамт олон 2012 оны зуны цугларалт Монгол эх орныхоо төв болон баруун бус нутгуудаар явж иргэдэд улс төрийн гэгээрэл олгох сургалтаа хийж байна......гэж байна.

    ReplyDelete