Monday, July 30, 2012

КАС-ыг санхүүжилтээр Нутгийн удирдлага-Дотоод ажил сургалт

КАС-ыг санхүүжилтээр Нутгийн удирдлага-Дотоод ажил сургалт 2012-07-18,19 нд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод зохион байгуулагдлаа. Завхан, Хөьсгөлийн 100 орчим хүн оролцов

No comments:

Post a Comment