Monday, July 30, 2012

Архичин хүүхдүүд

"Өсвөр үеийнхний дундах согтууруулах ундааны хэрэглээ"
Дэлхийн зөн ОУБ болон Архидалт мансуурлын эсрэг ассиоциаци хамтран "Өсвөр үеийнхний дундах согтууруулах ундааны хэрэглээ, хор хөнөөлийн талаарх мэдлэг, хандлагыг тогтоох нь" судалгааг одоогоос гурван жилийн өмнө 2009 онд хийж байжээ. Судалгааны арга зүй болон гарсан үр дүн нэлээд чамтай, бодитой санагдсан тул блогтоо нийтэлж байна.

Survey_Mon -

No comments:

Post a Comment