Monday, July 30, 2012

Тамхичин сурагчид

УБ хотын сурагчдын тамхи хэрэглэх зан үйлийг тодорхойлох судалгаа / ЗМХТХ

Монголын Мянганы Сорилтын сангийн Эрүүл мэндийн төслийн санаачлага, хөрөнгөөр Зориг сангийн Залуу манлайлагч хөтөлбөрийг төгсөгчдийн холбоо 2011 онд "Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын 8-12 дугаар ангийн сурагчдын тамхи хэрэглэх зан үйлийг тодорхойлох" судалгааг хийж гүйцэтгэсэн юм. ЗАЛУУ МАНЛАЙЛАГЧ ХӨТӨЛБӨР ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО нь Монгол залуучуудад манлайлах, удирдах чадваруудаа сайжруулж нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн зэрэг улс орондоо тулгарч буй асуудлуудаар мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор Зориг сангийн “Залуу лидер хөтөлбөр”-ийг дүүргэсэн залуучуудын санал, санаачлагаар 2009 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр байгуулагдсан, нийгмийн бүх салбарын чадварлаг, идэвхтэй залуучуудыг эгнээндээ нэгтгэсэн байгууллага юм. Холбооны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын ирээдүйн хөгжил, цэцэглэлтэнд гишүүд, дэмжигчдийн бодит хувь, нэмрийг оруулах, ардчиллын үнэт зүйлсийг эх орондоо дэлгэрүүлэхэд оршдог.
Мөн нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах, гишүүдийн манлайлах, удирдах чадварыг хөгжүүлж, тэдгээрийн нийгэмд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх чиглэлээр дагнан ажилладаг ТББ юм.

No comments:

Post a Comment